İLETİŞİM

0232 404 71 71
0506 096 71 00

Prof. Dr. Atİlla Çökmez

Son yıllarda daha yoğun olarak kanser ve obezite cerrahisi ile ilgilenmekte olmasına karşın, organ nakli de dahil olmak üzere genel cerrahinin her alanında hizmet vermiş deneyimli bir cerrahtır.

Kısaca Atilla Çökmez

Prof. Dr. Atilla Çökmez, 1980 yılında girdiği Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni 1986 yılında bitirerek mezun olmuştur. 1987 yılında aynı üniversitenin Genel Cerrahi AD da uzmanlık eğitimine başlamış ve 1992 yılında Genel Cerrahi uzmanı olmuştur.

  • Obezite Cerrahisi
  • Meme Kanseri
  • Kalın Bağırsak ve Rektum Kanseri
  • Tiroit Bezi Hastalıkları ve Cerrahisi
  • Pankreas Kanseri
  • Safra Kesesi Taşları
  • Fıtık Cerrahisi

UZMANLIK ALANLARI

Son yıllarda giderek artan biçimde uygulanan başta tüp mide olmak üzere obezite cerrahisi, ciddi komplikasyonlara yol açabilecek ameliyatlardır. Bu durum göz önünde bulundurularak, bu ameliyatların donanımı ve tecrübesi yeterli merkezlerde uygulanması büyük önem taşımaktadır.
Meme kanseri için son yıllarda geliştirilen modern cerrahi ve onkolojik tedavi biçimlerinin çoğu, erken evre hastalık için başarılı olabilmektedir. Ancak unutulmaması gereken önemli bir nokta; hangi evrede olursa olsun meme kanseri için yapılan cerrahi tedavinin öncelikle onkolojik prensiplere dayandırılması gereğidir.
Ülkemizde Sağlık Bakanlığı tarafından kabul edilen tarama programı, 50 yaşından sonra iki yılda bir kez gaitada gizli kan bakılması ve 10 yılda bir kez kolonoskopi biçimindedir. Ancak risk faktörü mevcutsa her yıl gaitada gizli kan bakılması ve 5 yılda bir kez rektoskopi, 10 yılda bir kez kolonoskopi önerilmelidir.
Hazımsızlık, mide yanması, nedensiz kilo kaybı, anemi gibi çoğu kez önemsenmeyen bulgular ile ortaya çıkabilen ve sinsice ilerleyen bir kanser türüdür. Bu tür bulgular ile karşılaşıldığında mide endoskopik olarak incelenmelidir. Ancak bu şekilde hastalık sadece mide içerisinde sınırlı iken yakalanabilir. Mide kanseri erken evrelerinde teşhis edilebildiğinde tam olarak tedavi edilebilen bir hastalıktır.
Tiroit bezine kanser ya da zehirli guatr için günümüzde en çok uygulanan işlem, bezin tamamının çıkarılması (Total tiroidektomi) ameliyatıdır. Bu ameliyatın iki önemli komplikasyonu mevcuttur. Bunlar; ses kısıklığı ve vücudun kalsiyum dengesinin kalıcı olarak bozulmasıdır. Bu olumsuz durumların gelişmemesinde cerrahi ekibin tecrübesi en önemli faktördü
Pankreas kanseri, karaciğer ve akciğer gibi organlara yayılım yapmamış ve çevresindeki büyük damarları sarmamış ise cerrahi tedaviden yarar görebilir. Cerrahi tedavide; tümörün yerleşim yerine göre, Whipple ameliyatı ya da distalpankreatektomi gibi kapsamlı cerrahi işlemler uygulanır. Bu tür cerrahi işlemler için üst düzey ameliyathane ve yoğun bakım şartlarının yanı sıra onkolojik cerrahi tecrübesine sahip bir ekip gereklidir.
Safra kesesi ameliyatı günümüzde laparoskopik yani kapalı olarak çok rahatlıkla yapılabilmektedir. Bu ameliyatın en önemli avantajı, ameliyat sonrası günlük yaşama çok kısa bir süre içinde dönülebilmesidir.
Fıtık, karın duvarındaki bir defektten karın içi organların cilt altına doğru yer değiştirmesi olarak tarif edilebilir. Genel Cerrahi pratiğinde kasık fıtığı, göbek fıtığı, ameliyat fıtığı gibi türleri ile daha çok karşılaşılır. Bu defektler, vücut için zararı olmayan yamalar kullanılarak laparoskopik yöntem ile onarılabilmektedir. Laparoskopik fıtık onarımı, günlük hayata daha hızlı dönmeyi sağlamakta ve ameliyat sonrası ağrı yakınması daha az olmaktadır.

Randevu Olustur

EKİBİMİZ

GALERİ


İLETİŞİM

Atilla Çökmez'e soracağınız soru ve randevu talepleriniz için iletişim formumuzu kullanabilirsiniz.